Széchenyi 2020

EFOP-1.3.5-16-2016-00011

Generációs közösségfejlesztő és komplex érzékenyítő és életmódprogramok szervezése és megvalósítása a dél-alföldi régióban

EFOP-1.3.5-16-2016-00011

Generációs közösségfejlesztő és komplex érzékenyítő és életmódprogramok szervezése és megvalósítása a dél-alföldi régióban

EFOP-1.3.5-16-2016-00011

Generációs közösségfejlesztő és komplex érzékenyítő és életmódprogramok szervezése és megvalósítása a dél-alföldi régióban

A projekt

A „Generációs közösségfejlesztő és komplex érzékenyítő és életmódprogramok szervezése és megvalósítása a dél-alföldi régióban” című pályázat megvalósításával a szervezet az önkéntesség és a társadalmi kapcsolatok erősítését kívánja erősíteni a dél-alföldi régióban, célcsoportként a 14-35 éves fiatalok valamint a 60 év feletti idősödő és idős személyek illetve a közvetlen gazdasági, szociális és társadalmi környezet bevonásával integrált, tematikus és komplex eseménysorozatokon keresztül.

Online

Az alapítvány

Az Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért célja a Dél-alföldi régió és a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió gyermek- és ifjúsági kezdeményezéseit, segíteni és támogatni mindazokat, akik ezért munkálkodnak. Célja jobbítani a gyermekek és fiatalok életminőségét, mentálhigiénés és pszichés egészségét, esélyegyenlőségét; kialakítani az érdekképviselet és az önérvényesítés formáit. Az Alapítvány tevékenyen – oktatói és programrendezői szinten egyaránt – kapcsolódik a közhasznú tevékenységi körébe illő kezdeményezésekhez, programokhoz és akciókhoz. Célunk egy olyan fejlődési út kialakítása, amely egyszerre figyelemmel van a környezet eltartóképességére, a társadalom jólétére és a gazdaság erősítésére, úgy, hogy a célcsoport boldogulása ne menjen az utánunk jövő nemzedékek életkörülményeinek rovására. 

A célok

A programokat a célcsoport számára tematikusan a szabadidő aktív, hatékony és közösségben történő eltöltése köré szervezi az alapítvány. A programlehetőségek azt szolgálják, hogy a régióban és a kistérségben élő fiatalok a „generációs programok” során a társadalom hasznos tagjaként közösen, közösségben érvényesíthessék elképzeléseiket, kipróbálják lehetőségeiket, megismerkedjenek új társadalmi közösségekkel a mindennapi élet különböző területein. A program során - mint a legaktívabb közösségépítő tevékenységként - feldolgozásra és hangsúlyozásra kerül a szabadidő általi nevelés valamint a környezet-, és egészségtudatos magatartás hangsúlyozásának fontossága, amit a megszólított közösségeken - valamint a programpartnerek közvetítésével - és azon belül az egyéneken keresztül mutatunk be interaktívan, interkulturális és interdiszciplinális módszerek segítségével.

A tevékenység

Az „A” tevékenységcsoportban a pályázati globális és részcélokat tematikusan betartva hangsúlyos szerepet kapnak az önkéntesek bevonására szervezett közösségi kezdeményezések, amelyben a célcsoport toborzása és bevonása zajlik mintegy alapozó tevékenység. A célcsoport számára a pályázó szervezet és a szakmai partnerek bevonásával itt valósul meg a feldolgozott témakörök tájékoztatásokkal és tematikus előadásokkal egybekötött információs és tanácsadási tevékenysége. Ez a programcsoport alapozza meg a C tevékenységcsoportot - tehát itt valósulnak meg a projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködések és kapcsolattartási fázisok, valamint itt történik a programkommunikációt támogató események szervezése és lebonyolítása előadások és foglalkozások formájában. Szintén az „A” tevékenységcsoportban valósul meg a tájékoztatás a pályázat önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásáról valamint közvetítéséről.

A „C” tevékenységcsoportban az alapozó tevékenységben elvégzett tájékoztató tevékenység kerül „kikerekítésre” több tematikus program formájában. A tevékenységcsoportban a helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények, szakmai fórumok és rendezvények szervezése kerül megvalósításra a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében. A pályázó szervezet a tevékenységcsoportban komplex generációs, a közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezését illetve lebonyolítását vállalja a családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok megszervezése mellett rendezvény, esemény, tábor, interaktív kiállítás és több típusú foglalkozás formájában.

Pályázati adatok

Pályázó neve
Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért

Projekt címe
Generációs közösségfejlesztő és komplex érzékenyítő és életmódprogramok szervezése és megvalósítása a dél-alföldi régióban

Pályázati azonosító
EFOP-1.3.5-16-2016-00011

Támogatás összege
24 915 749 Ft

Támogatási intenzitás
100 %

A projekt megvalósításának kezdete
2019. 06. 01.

A projekt fizikai befejezésének határideje
2022. 06. 01.